www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Přihláška na akci: Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých II.
Akce probíhá 11.12.2018

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí
Jméno přijmení, datum narození*

Email

Bydliště - jen v případě nevyplnění emailu

Telefon
*

S kým máte uzavřenou dohodu?
Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Poznámka nebo důležité sdělení