www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Přihláška na akci: Tábor Lídy Medové (dříve tábor Jakuba Vaštíka)
Akce probíhá od 28.07.2019 do 03.08.2019

* otázky musí být vyplněny.

Dítě
Jméno příjmení, datum narození*
Ukončené vzdělání*
Zdravotní pojišťovna*

Plavec
Ano
Ne

Zdravotní omezení
(dieta, alergie, omezená fyzická zátěž, epilepsie, očkování, apod.)

Užívání léků
(kdy, jaké, nutnost dohledu, úschova u asistentů apod.)

Další důležitá sdělení pro organizátory tábora

Bydliště dítěte
*

Kontakt na pečující osobu v době konání akce
Adresa*
Jméno příjmení, datum narození*
Email*
Telefon*

S kým máte uzavřenou dohodu?
Sdružení pěstounských rodin
bez dohody (žadatelé. zájemci, děti v péči nad 18 let)
Jiná organizace

U přihlášeného dítěte se jedná o:
dítě v pěstounské péči
vlastní dítě
Jiné