www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Přihláška na akci: Právní otázky pěstounské péče
Akce probíhá 06.11.2019

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí
Jméno přijmení, datum narození*

Email

Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR

Telefon
*

S kým máte uzavřenou dohodu?
Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Poznámka nebo důležité sdělení