www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Přihláška na akci: Jak motivovat děti k učení a rozvoji
Akce probíhá 20.02.2020

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí
Jméno přijmení, datum narození*

Email

Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR

Telefon
*

S kým máte uzavřenou dohodu?
Sdružení pěstounských rodin
Adoptivní rodina
Naši pěstouni veteráni

Poznámka nebo důležité sdělení