Přihláška na akci: Drogy a drogové závislosti - s čím se děti mohou potkat

Akce probíhá 17.09.2024

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí

Jméno přijmení, datum narození (např. František Novák, 1.1.2022)*

Email


Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR


Telefon

*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Poznámka nebo důležité sdělení