Náhradník na akci: Pobytový vzdělávací víkend - Jak respektovat trauma u dětí

Akce probíhá od 14.06.2024 do 16.06.2024

* otázky musí být vyplněny.

Dospělí

Jméno přijmení, datum narození*

Děti, které se účastní dětského programu

Jméno přijmení, datum narození

Děti - bez účasti na dětském programu


Email


Bydliště - vyplní účastníci bez dohody SPR


Telefon

*

S kým máte uzavřenou dohodu?

Sdružení pěstounských rodin
Jiná organizace (název a jméno klíčového pracovníka):

Informace o dětech

Alergie
Specifické potřeby
Jiné zdravotní omezení
Plavec
Dítě je rádo v kolektivu dětí?

Poznámka nebo důležité sdělení