www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Rodinné rituály

Variabilní symbol: 18094

Typ akce: Klubové setkání

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
05.12.2018

Místo:
Vzdělávací místnost, Anenská Brno

Lektor: Sylva Dvořáčková
Vedoucí Poradny Sdružení pěstounských rodin v Brně a dlouholetá pěstounka.

Program
Rodinné oslavy jsou příležitostí ke společnému setkávání a prohlubování rodinné pospolitosti. Zejména oslavy Vánoc, Velikonoc, svátků jsou příležitostí předat tradiční rodinné zvyklosti. Především děti se rády zapojují do příprav, pečení dle osvědčených rodinných receptů, slavnostní výzdoby, přípravy dárků. Je to čas, kdy můžeme společně vzpomínat, vyprávět a vzájemně se obohacovat.

Kdy a kde
5. 12. 2018 od 9 do 12 hodin
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno
Vzdělávací místnost SPR ve 2. patře

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 540 Kč

Akce je obsazená.