www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Kdy a kde:
V sobotu 1.12.2018 od 9.00 do 17.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Ostrovského 253/3, Praha 5 - Smíchov, 3. patro, dveře č. 3082.

Popis projektu a program:
Projekt je zaměřen na hru a rozvíjení tvořivých schopností dětí prostřednictvím dramatické, výtvarné a hudební činnosti. Jedná se o třetí sobotní setkání již vytvořené skupiny dětí, navazující na říjnový pobyt v Srbsku.
V průběhu setkání nám půjde především o uvolnění, hru a radost. Čekají nás fyzická cvičení, tvořivá hra a pokračování práce na vytváření představení. Součástí budou výtvarné činnosti (mimo jiné i výroba kulis a kostýmů) a muzikoterapie (hra se zvuky, hraní na různé předměty hudební nástroje, hudební doprovod k představení). Budeme se i nadále vzájemně učit a podporovat v komunikaci a dialogu a ve svobodném vyjadřování pocitů a přání.

Cena:
Zdarma.

Více informací:
Mgr. Marie Šindelková, 777 363 757, sindelkova@pestouni.cz
Mgr.Barbora Čížková, 770 135 913, cizkova@pestouni.cz

Upozornění:
Projekt je určen pouze pro rodiny, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu PP se Sdružením pěstounských rodin.

Akce je obsazená.