www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých II.

Variabilní symbol: 18113

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
11.12.2018

Místo:
prostory SVČ Tymy Holešov

Lektor: pplk. PhDr. Martin Nasswettr