www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Alkohol, drogy a jiné závislosti

Variabilní symbol: 19004

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
30.03.2019

Místo:
Vzdělávací místnost SPR Praha, Ostrovského 253/3, Praha 5

Lektor: PhDr. Ilona Preslová
PhDr. Ilona Preslová vystudovala psychologii na FF UK. Je akreditovanou adiktoložkou, psychoterapeutkou, supervizorkou. Je také odbornou asistentkou na 1. lékařské fakultě UK a autorkou řady odborných a metodických materiálů především v oblasti práce problematiky zneužívání návykových látek a dopadů na rodinu a děti. Je zapojena do řady projektů zaměřených na podporu a péči pro rodiny ohrožené závislostmi.

Kdy a kde:
V sobotu 30. března 2019 od 10.00 do 13.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Ostrovského 253/3 (Ženské domovy), Praha 5- Smíchov, 3. patro, místnost č. 3082.

Program:
Rizika zneužívání návykových látek v dětství a dospívání, příčiny a okolnosti vzniku závislosti, přímé a dlouhodobé dopady závislostí na děti závislých rodičů včetně rizik zneužívání drog a alkoholu v těhotenství. Možnosti a postupy ve výchově takto ohrožených dětí a mladistvých.

Cena:
Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 540 Kč.

Další informace a objednávky jiných organizací:
Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Dat. schránka: auuu8y3