www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Kdy a kde:
V sobotu 27. dubna 2019 od 9.00 do 16.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Ostrovského 253/3 (Ženské domovy), Praha 5- Smíchov, 3. patro, místnost č. 3082.

Cena:
Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1080 Kč.

Program semináře
1. Poradenské služby, působící v resortu školství, na které se může obrátit každý pěstoun.
a. Výchovný poradce
b. Školní psycholog nebo školní speciální pedagog
c. Pedagogicko-psychologická poradna
d. Speciálně pedagogické centrum
e. Středisko výchovné péče
Náležitosti, které musí pěstoun mít, aby jeho žádost byla přijata a vyřízena. Aplikace na místní podmínky

2. Vývojové poruchy učení a jejich projevy
a. Dyslexie
b. Dysortografie
c. Dysgrafie
d. Dyspraxie
e. Dyskalkulie
f. Podpůrná opatření u dětí s poruchou učení, která se provádějí na základní škole

3. Vývojová porucha chování
a. Problematika ADHD, hyperkinetického syndromu, vývojová porucha chování
b. Péče neurologa či psychiatra a medikace
c. Nutná systémová opatření ve výchovném vedení


4. Prostor pro osobní dotazy pěstounů

Další informace a objednávky jiných organizací:
Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Dat. schránka: auuu8y3

Akce je obsazená.