www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Škola a děti v pěstounské péči, spolupráce se školou

Variabilní symbol: 19009

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 6

Termín:
19.10.2019

Místo:
Vzdělávací místnost SPR Praha, Ostrovského 253/3, Praha 5

Lektor: Mgr. Hana Brodníčková
Hana Brodníčková, nar. 8.6.1969 v Příbrami. Po ukončení studia Farmaceutické fakulty UK pracovala rok a půl jako au-pair v Londýně. Později pracovala devět let pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako juniorní diplomat, z toho působila pět let v Bruselu, v české delegaci v NATO. Po návratu do ČR si dostudovala speciální pedagogiku a paralelně se zahájením práce v pedagogických zařízeních se stala dlouhodobou pěstounkou. Jako pěstounka působí již 13 let, v péči měla či ještě má čtyři dívky, dvě již zletilé, jednu téměř zletilou a nejmladší „náctiletou“. Nejmladší přijatá dcera má diagnozu Aspergerova syndromu. Již několik let spolupracuje s pěstounskými organizacemi (mj.DPD, Routa, SPR) jako lektorka. Pod pseudonymem L. Janáková vydala knihy: Dary se přece nevracejí, Sama bych se v nebi bála.

Kdy a kde:
V sobotu 19. října 2019 od 9.00 do 16.00 ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Ostrovského 253/3 (Ženské domovy), Praha 5- Smíchov, 3. patro, místnost č. 3082.

Program:
Stručný obsah semináře:
• vhodné formy vzdělávání pro dítě v NRP
• podpůrná opatření při vzdělávání dětí s poruchami učení a dalšími
specifickými potřebami
• komunikace se školou jako klíčový prvek v podpoře dítěte
• práce s kazuistikami

Cena:
Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1080 Kč.

Další informace a objednávky jiných organizací:
Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Dat. schránka: auuu8y3