www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Příprava na povolání, volba oboru

Variabilní symbol: 19013

Typ akce: Kulatý stůl

Počet hodin vzdělávání: 2

Termín:
16.01.2019

Místo:
Poradna SPR Plzeň

Lektor: Klára Poppová
Klára Poppová je kariérní poradkyní z Člověka v tísni, Plzeň. Momentálně se věnuje projektu "Motivační a podpůrné aktivity pro mládež".

Kdy a kde:
Dne 16. 1. 2019 od 10:00 do 12:00 hod.
Poradna SPR Plzeň, Houškova 25.

Cena:
Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 360,- Kč za účastníka.

Informace o programu:
První letošní Kulatý stůl bude věnován kariérnímu poradenství (služba neziskové organizace Člověk v tísni, Plzeň).

Základním posláním kariérního poradenství je prodloužení vzdělávání nad rámec povinné školní docházky, pomoc s výběrem vhodné profese, podpora při získání potřebné kvalifikace a potřebných dovedností.

Kulatý stůl bude zaměřen hlavně na motivaci ke studiu (vhodný výběr studijního oboru) a podporu jeho zvládání.