www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Přínos rodičovského vztahu v jednotlivých obdobích vývoje dítěte

Variabilní symbol: 19029

Typ akce: Vícedenní seminář 18

Počet hodin vzdělávání: 18

Termín:
05.04.2019 - 07.04.2019

Místo:
Penzion U Jandů, Úborsko

Lektor: Mgr. Petr Vaněk
Motto: "Když chceš postavit loď, nemusíš nahánět chlapce, aby připravili dřevo a nemusíš jim rozdělovat práci. Stačí, když v nich probudíš touhu po nekonečném moři"/ A.de Saint Exupery. Vystudoval psychologii, absolvoval další vzdělání v gestalt psychoterapii, zážitkové pedagogice a koučinku. Věnuje se oblasti osobnostního rozvoje. Při své práci psychoterapeuta a kouče se setkává jak s dospělými, tak s dětmi. Baví ho hledat cesty, jak podporovat přirozené učení dětí ve školách a při jejich rozvoji v rodinném prostředí. Pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, nyní působí na více školách jako školní psycholog. Semináře pro pěstouny vede 5 let.

Kdy a kde:
5. 4. - 7. 4. 2019
Penzion a restaurace U Jandů, Úborsko 2, Janovice nad Úhlavou
www.ujandu.net/

Organizační pokyny:
Příjezd v pátek 5. 4. v odpoledních hodinách. Začínáme večeří v 18:00 hodin, a poté bude zahájen program vzdělávání, který bude trvat do nedělního odpoledne.

Upozorňujeme na to, že program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.

Program vzdělávání:
Seminář nabízí pěstounům:
* vzájemné sdílení zkušeností z výchovy dětí,
* šanci zastavit se, uvědomit si, co se mi jako pěstounovi daří a co potřebuji změnit,
* příležitost pro načerpání nových sil a inspirací pro práci pěstouna,
* možnost konzultovat aktuální radosti a starosti při výchově dětí.

Téma semináře "Přínos rodičovského vztahu v jednotlivých obdobích vývoje dítěte."
- Proměny vztahu rodič - dítě v jednotlivých obodobích vývoje dítěte.
- Co tento vztah dítěti i mně přináší?
- Jaká úskalí tento vztah přináší a jak na tato úskalí reaguji?

Program pro děti:
Program je určen pro děti minimálně od 3 let. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, handicap), zajišťují osoby pečující.

Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici sportovní oblečení a obuv.

Informace o ubytování:
Ubytování je zajištěno ve 2 - 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Stravování:
Zajištěna je plná penze v restauraci penzionu počínaje páteční večeří a konče nedělním obědem.

Po celý den bude zajištěn pro děti pitný režim (v prostorách restaurace bude umístěn barel s čajem).

Svačiny pro děti či pro vás na místě zajištěny nebudou. Proto prosíme o to, aby si každý svačiny dovezl samostatně (ovoce, sušenky a jiné).

Cena vzdělávání a ubytování:
Pěstouni, kteří s námi mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, mají vzdělávání, program pro děti a pobyt se stravováním plně hrazen od Sdružení pěstounských rodin z. s.

Partneři/partnerky, manželé/manželky pěstounů (s uzavřenou Dohodou o výkonu pěstounské péče u SPR z.s.) si hradí ubytování a stravu dle ceníku penzionu. Biologické děti pěstounů mají pobyt i program pro děti hrazený od Sdružení pěstounských rodin z.s.

Pěstounské rodiny, které mají dohodu s jinou organizací platí za vzdělávání 3.240,- Kč/ 18 hodin, za program pro děti 1.440,-/ 18 hodin a ubytování se stravou dle ceníku penzionu.

Ceny ubytování a stravování v penzionu U Jandů:
Dospělý (plná penze, 1 noc) - 530,- Kč
Děti do 3 let (plná penze, 1 noc) - Zdarma
Děti do 10 let (plná penze, 1 noc) - 350,- Kč
Děti do 15 let (plná penze, 1 noc) - 450,- Kč

Organizační zajištění na místě konání:
Bc. Jana Lišková Fornouzová, DiS. (tel.: 730 895 848)

Akce je obsazená.