www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Kdy a kde:
Dne 16. 4. 2019 od 9:00 do 12:00 hod.
Poradna SPR Plzeň, Houškova 25.

Cena:
Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.

Informace o programu:
Ucelený kurz „Silní rodiče – silné děti“ se do ČR dostal zhruba před jedenácti lety z Německa (v r. 2008).

Kurz je určen pro motivované rodiče, prarodiče či budoucí rodiče, kteří chtějí zvládnout krizové situace bez násilí na dětech a užívat si tak více radosti při jejich výchově. Cílem je posílit sebevědomí pečujících osob, přebrat odpovědnost za výchovu a zvládnout ji bez fyzického násilí.

Chceme vám nabídnout jiný pohled na výchovu a jiný přístup. Je jen na vás, co budete považovat za přijatelné a co již překračuje vaše osobní hranice.

Pojďme se společně podívat na to, co vás ve výchově a komunikaci s vašimi dětmi trápí, kde si nevíte rady a kde byste potřebovali či chtěli zkusit něco jiného.
www.silnirodice-silnedeti.cz/

Upozornění:
Tento kurz je rozdělen do 10-ti setkání (po 2 a 3 hodinách). Kurz je koncipován jako celek a nelze se zúčastnit pouze jednoho setkání. Již je vytvořena skupina zájemců, která se bude setkávat v Poradně NRP Plzeň, takže se do tohoto kurzu nemůžete přihlašovat.

Akce je obsazená.