www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Proč tresty nevedou k zodpovědnosti?

Variabilní symbol: 19040

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
11.03.2019

Místo:
Poradna SPR Plzeň

Lektor: Mgr. Eva Mikešová
Mgr. Eva Mikešová je lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu a komunikace, poskytuje poradenství v oblasti výchovy a partnerských vztahů a vede rodičovské skupiny. Je také spoluzakladatelkou plzeňské komunitní školy Koventinka. V letech 2012–2013 byla lektorkou kurzů Respektovat a být respektován, 6 let působila na střední škole jako učitelka a školní psycholožka; jako psycholožka také pracovala několik let v azylovém domě pro matky s dětmi a v Bílém kruhu bezpečí. Absolvovala studium psychologie a českého jazyka na ZČU v Plzni a dále řadu kurzů, např. Sociálně psychologický výcvik, kurzy projektivních diagnostických metod (Kresba postavy, Baumtest, Lüscherův barvový test, Handtest), Akreditovaný kurz grafologie, Akreditovaný kurz relaxačních technik, Arteterapie, Krizová intervence pro poradce BKB, Akreditovaný kurz Rodina v procesu změny, Rodinné mapy, Práce s časovou osou, Nenásilná komunikace aj. evamikesova.cz/

Kdy a kde:
Dne 11. 3. 2019 od 9:00 do 12:00 hod.
Poradna SPR Plzeň, Houškova 25.

Cena:
Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 540,- Kč za účastníka.

Informace o programu:
Často slýcháváme slovo „motivace", často ho také používáme. Co si pod ním ale představujeme a jak ve skutečnosti motivace funguje? Odhalíme, jaká rizika v sobě užití trestů nese a proč se k těmto prostředkům uchylujeme.
Budeme společně hledat odpovědi (nejen) na tyto otázky: Proč trestáme? Jaká jsou rizika užívání trestů ve výchově? Jak podporovat zodpovědné chování dětí? Proč s námi děti nespolupracují?

Upozornění:
Seminář trvá 3 hodiny a je nutné se ho zúčastnit vcelku. Není možno odejít ze semináře dříve.