www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Nastavování hranic ve výchově dětí v pěstounské péči

Variabilní symbol: 19043

Typ akce: Klubové setkání

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
06.02.2019

Místo:
Vzdělávací místnost, Anenská Brno

Lektor: RNDr. Miloslava Striová
RNDr. Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku se zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své profesní zaměření však opustila a nyní se stará o děti, které s manželem přijali do náhradní rodinné péče. S manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. U jednoho přijatého dítěte se projevila závažná forma autismu. Díky zázemí manžela a přijatých dětí se v současné době zapojuje do aktivit neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. Od září 2016 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin jako sociální pracovnice.

Kdy a kde
6.2.2019 od 9 do 12 hodin
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno
Vzdělávací místnost SPR ve 2. patře

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 540 Kč


Akce je obsazená.