www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Právní minimum pro pěstouny

Variabilní symbol: 19045

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 6

Termín:
23.03.2019

Místo:
Vzdělávací místnost, Anenská Brno

Lektor: Mgr. Hana Wernerová
Advokátka, která se ve své praxi zaměřuje zejména na civilní právo, nejčastěji zastupování klientů v rodinně právních sporech a z pohledu opatrovníka dítěte či rodičů se věnuje náhradní rodinné výchově. Další oblastí její činnosti je poradenství a zastupování obětí domácího násilí a sexuálně motivovaných trestných činů. Díky pedagogickému vzdělání své zkušenosti z advokacie pravidelně předává studentům středních a vysokých škol a vede řadu seminářů na témata, s nimiž se v praxi nejčastěji setkává, tedy rodinné právo, občanské právo a vybrané druhy trestných činů.

Kdy a kde
23.3.2019 (sobota) od 9 do 15 hodin
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno
Vzdělávací místnost SPR ve 2. patře

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1080 Kč