www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Jak vznikají závislosti u dětí a co s tím mohu já, jako rodič udělat?

Variabilní symbol: 19046

Typ akce: Klubové setkání

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
04.04.2019

Místo:
Vzdělávací místnost, Anenská Brno

Lektor: Mgr. Darina Rájová
Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – sociální pedagogika, DPS učitelství pro SŠ. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – speciální pedagogika, etopedie, Kurz pracovníka v canisterapii. ADCR - expresivní přístupy při práci se skupinou. Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I a KVP II. Pracovala jako koordinátorka dobrovolnického centra, redaktorka odborného časopisu vedoucí sociálně aktivizačních služeb, vychovatelka v diagnostickém ústavu, učitelka na střední škole, nyní pracuje ve středisku výchovné péče jako etopedka a lektorka v problematice výchovy dětí. Stála u formování moderní zooterapie v ČR a tuto metodu aktivně využívá. Dlouhodobě se zaměřuje na práci se skupinami.

Kdy a kde
4.4.2019 od 9 do 12 hodin
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno
Vzdělávací místnost SPR ve 2. patře

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 540 Kč

Upozornění
Akce výjimečně proběhne ve čtvrtek

Akce je obsazená.