www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Péče o dítě do 2let: psychomotorický vývoj, cvičení, výživa a další praktické rady

Variabilní symbol: 19049

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 6

Termín:
18.05.2019

Místo:
Vzdělávací místnost, Anenská Brno

Lektor: PaeDr. Lucie Nečasová, pedagog SVČ Lužánky
Motto: “Děcko sa nevylehává, děcko sa vychovává. Tož ho chovajme!” PaedDr. Lucie Nečasová vystudovala pedagogickou fakultu, obor Učitelství tělesná výchova – biologie pro ZŠ a SŠ. Do roku 1994 působila jako učitelka a výchovná poradkyně na základní škole. Poté následovala mateřská a rodičovská dovolená a lektorská činnost v Centru pro rodinu a sociální péči. V říjnu 2001 založila v SVČ Lužánkách laktační poradnu, v roce 2002 vzniklo materiální zázemí pro kurzy rodičů s kojenci a laktační poradnu. Za dva roky byla pověřena garancí projektu Centrum rodinných aktivit, ze kterého v roce 2005 vzniklo v pořadí 6. lužánecké pracoviště Lata. Toto pracoviště je v Brně zcela ojedinělé, hlavním cílem je formou navazujících kurzů, kroužků a vzdělávacích modulů provést rodiče s dětmi počátečními fázemi rodičovství od těhotenství do školního věku dítěte (do cca 9 - 10 let). Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Hankou Volejníkovou vznikl v roce 1994-5 soubor společných cvičení pro maminky s miminky, který se díky spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně rozrostl do uceleného kurzu pro rodiče s kojenci do 6 měsíců. Ještě v průběhu své mateřské a rodičovské dovolené postupně objevovala pro sebe i klienty kurzů ty obory, které pomáhají k širšímu pohledu na vývoj nejmenších dětí – masáže kojenců, laktační a výživové poradenství, cvičení na velkých a malých míčích, šátkování, hodnocení psychomotorického vývoje dítěte. Z těchto poznatků čerpá a snaží se najít a předat široký a přitom ucelený a logický pohled na vývoj a výchovu nejmenších dětí. V kurzech a kroužcích se snaží rodičům spíše ukazovat směr, kterým se mohou na pouti se svými dětmi dát, než prezentovat hotové a neměnné názory na tuto problematiku.

Náplň semináře
- Psychomotorický vývoj dítěte do 2 let, doporučené aktivity, jak poznat odchylku v raném psychomotorickém vývoji
- Masáže kojenců a malých dětí – praktický nácvik
- Výživa dětí do 1 roku – přechod z mléčné na smíšenou stravu, doporučené postupy při zavádění nemléčných příkrmů, výživa mezi 1 – 2 rokem
- Individuální „poradna“


Kdy a kde
18.5.2019 (sobota) od 9 do 16 hodin
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno
Vzdělávací místnost SPR ve 2. patře

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1080 Kč