www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
ADHD a poruchy soustředění

Variabilní symbol: 19051

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 6

Termín:
19.06.2019

Místo:
Vzdělávací místnost, Anenská Brno

Lektor: MUDr. Dagmar Zezulová

O lektorce
Pěstounkou je od r. 1997, kdy do rodiny postupně přibyly ke dvěma biologickým dětem další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto Zezulovi jako rodina sami vyhledávali kontakty, aby lépe porozuměli přijatým dětem a hloubce jejich zranění. Později o svých zkušenostech MUDr. Dagmar Zezulová začala psát na server Rodina, kde poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku.
Tato angažovanost nakonec vyústila v založení spolku Děti patří domů, kde v současné době pracuje MUDr. Dagmar Zezulová na pozici odborného metodika respitní péče.
Lektoruje jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předává patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.

Annotace k tématu
Moto: "Myslet" znamená nalézat cesty.

- deprivace, syndrom ADHD a poruchy autistického spektra u dětí v NRP - jak se liší a co mají společného
- přístup k dětem s poruchou pozornosti, jak podpořit koncentraci
- praktické návody, sdílení zkušeností

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1080 Kč

Kdy a kde
19.6.2019 (středa) od 9 do 16 hodin
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno
Vzdělávací místnost SPR ve 2. patře

Akce je obsazená.