www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Kurz první pomoci

Variabilní symbol: 19059

Typ akce: Kulatý stůl

Počet hodin vzdělávání: 2

Termín:
17.04.2019

Místo:
Poradna SPR Plzeň

Lektor: Zdenka Bohmannová
Paní Zdenka Bohmannová je profesí zdravotní sestra a dlouholetá lektorka kurzů první pomoci Českého Červeného kříže v Domažlicích.

Kdy a kde:
Dne 17. 4. 2019 od 10:00 do 12:00 hod.
Poradna SPR Plzeň, Houškova 25.

Cena:
Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 360,- Kč za účastníka.

Informace o programu:
Program obsahuje seznámení se základními (aktualizovanými) pravidly laické první pomoci a praktický nácvik potřebných dovedností.