www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Úskalí výchovy dítěte v náhradní rodině

Variabilní symbol: 19069

Typ akce: Klubové setkání

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
06.03.2019

Místo:
Kroměříž - Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3

Lektor: RNDr. Miloslava Striová
RNDr. Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku se zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své profesní zaměření však opustila a nyní se stará o děti, které s manželem přijali do náhradní rodinné péče. S manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. U jednoho přijatého dítěte se projevila závažná forma autismu. Díky zázemí manžela a přijatých dětí se v současné době zapojuje do aktivit neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. Od září 2016 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin jako sociální pracovnice.

Kdy a kde
6. 3. 2019 od 9 do 12 hodin
Kroměříž

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 540 Kč