www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Kdy a kde
9. 4. 2019 od 15:30 do 18:30 hodin
Kroměříž - bude upřesněno

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 540 Kč

Téma vzdělávání
Školení bude zaměřeno především na výchovné potíže dětí ve škole. Nerespektování školního řádu, neplnění povinností, vztahové problémy mezi vrstevníky ve škole, nerespektování pedagogů. Možnosti řešení těchto výchovných problémů a spolupráce s odborníky.

Akce je obsazená.