www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Nejčastější problémy dětí ve škole

Variabilní symbol: 19070

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
09.04.2019

Místo:
Kroměříž - Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3

Lektor: Mgr. Iva Burešová
Mgr. Iva Burešová pracuje jako speciální pedagog ve Středisku výchovné péče Help v Uherském Hradišti. Ve své práci se paní Burešová zaměřuje na poradenství, konzultační a terapeutickou činnost v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. Odborné poradenství poskytuje hlavně rodičům a pedagogům v oblasti výchovných potíží, rodinných problémů, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti dětí a mládeže, apod.

Kdy a kde
9. 4. 2019 od 15:30 do 18:30 hodin
Kroměříž - bude upřesněno

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 540 Kč

Téma vzdělávání
Školení bude zaměřeno především na výchovné potíže dětí ve škole. Nerespektování školního řádu, neplnění povinností, vztahové problémy mezi vrstevníky ve škole, nerespektování pedagogů. Možnosti řešení těchto výchovných problémů a spolupráce s odborníky.