www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Nejčastější problémy dětí ve škole

Variabilní symbol: 19070

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 3

Termín:
09.04.2019

Místo:
Kroměříž - Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3

Lektor: Mgr. Iva Burešová
Mgr. Iva Burešová pracuje jako speciální pedagog ve Středisku výchovné péče Help v Uherském Hradišti. Ve své práci se paní Burešová zaměřuje na poradenství, konzultační a terapeutickou činnost v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. Odborné poradenství poskytuje hlavně rodičům a pedagogům v oblasti výchovných potíží, rodinných problémů, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti dětí a mládeže, apod.

Kdy a kde
9. 4. 2019 od 15:30 do 18:30 hodin
Kroměříž - bude upřesněno

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 540 Kč