www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Zěměření
Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Téma vzdělávání
Na víkendovém vzdělávání se budeme věnovat posílení rodičovských kompetencí a jejich uplatňováním v praxi. Konkrétně to bude téma komunikace a povzbuzování v rodině, umění a důležitost nastavit dětem hranice. Nebude chybět ani téma dospívání. Principy, které probereme a které si i vyzkoušíme, jsou užitečné do všech vztahů – pracovních, partnerských i v rámci širší rodiny.

Jednotlivé bloky:
- Nastavit hranice, nechat nést důsledky
Je normální, že žijeme uprostřed určitých mantinelů, hranic, pravidel. Nikdo z nás si nemůže v plné míře dělat, co se mu zachce. Je potřeba, učit to děti už od mala, abychom my ani oni nebyli nepříjemně překvapení.

- Komunikace v rodině
Je důležité nejen správným způsobem věci říct, ale umění je také naslouchání. Co můžeme udělat pro to, aby se nám doma dobře žilo a abychom si porozuměli?

- Jak přistupovat k dospívajícím
Budeme se zabývat následujícími otázkami: Lze se připravit na dospívání svých dětí? Jak jim můžeme pomoci a jak je můžeme zranit? Jak porozumět tomu co prožívají? Jaké jim dávat hranice. Seminář je doplněn krátkými ukázkami filmových scének a reálnými komentáři teenagerů.

- Jak být povzbuzujícím rodičem
Je prospěšné vědět o významu povzbuzování, jeho důležitosti ve vztazích v rodině a při budování sebedůvěry dítěte. Pomohou tresty a odměny? Jaká je řeč povzbuzování? Jakou moc mají slova?

- Večírky


Kdy a kde
Vícedenní seminář se uskuteční v rekreačním středisku Sola Gratia. Zahájen bude páteční večeří, ukončen pak nedělním obědem.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.
www.sola.cz/

Program pro děti
Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Zahrnuje výtvarné a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety po okolí.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování
Ubytování je poskytnuto ve 2 - 8 lůžkových pokojích.
Pro všechny hosty je k dispozici bezplatné parkoviště, hlavní budova je bezbariérová.
Rekreační středisko se nachází pod významným moravským poutním místem Svatý Hostýn.
Tvoří ho několik budov a rozsáhlý lesopark s velkým množstvím vzácných stromů.

Strava
Zajištěna je plná penze v jídelně rekreačního střediska počínaje páteční večeří a konče obědem v neděli. Veškeré stravování a přípravu jídel zajišťuje Sola Gratia prostřednictvím vlastní kuchyně.
Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena vzdělávání
3.240 Kč / 18 hodin vzdělávání


Cena dětského programu
1. 440 Kč / 1 dítě /

Cena ubytování s plnou penzí

Akce je obsazená.