www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Posilujeme naši rodinu

Variabilní symbol: 19085

Typ akce: Vícedenní seminář 24

Počet hodin vzdělávání: 24

Termín:
25.10.2019 - 27.10.2019

Místo:
Bystřice pod Hostýnem

Lektor: Sylva Dvořáčková a RNDr.Miloslava Striová
Paní Sylva Dvořáčková - vedoucí Poradny SPR v Brně, dlouholetá pěstounka RNDr.Miloslava Striová - klíčová pracovnice SPR a dlouholetá pěstounka

Zěměření
Zaměřenou na klasickou pěstounskou péči.

Téma vzdělávání
- rodinné rituály
- jak mluvit s dětmi o biologických rodičích
- dospívání u dětí v NRP z pohledu pěstounky
- vytváření pevné citové vazby u dětí – úzkým kontaktem proti citové deprivaci

Vzdělávací program je veden formou přednášek. Účastníci se mohou účastnit i pouze pasivně. Aktivní zapojení formou dotazů je vítáno.
V době vzdělávání je zajištěn program pro děti.

Kdy a kde
Vícedenní seminář se uskuteční v rekreačním středisku Sola Gratia.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.
Začátek programu: pátek, od 10:00 hod.
Konec programu: neděle, v odpoledních hodinách
www.sola.cz/

Program pro děti
Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování
- ubytování ve 2 - 8 lůžkových pokojích
- rekreační středisko se nachází pod významným moravským poutním místem Svatý Hostýn
- tvoří ho několik budov a rozsáhlý lesopark s velkým množstvím vzácných stromů

Strava
Zajištěna je plná penze v jídelně rekreačního střediska počínaje pátečním obědem a konče obědem v neděli. Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena vzdělávání
4.320 Kč / 24 hodin vzdělávání
Nehradí rodiny s uzavřenou dohodou se SPR

Cena dětského programu
1. 920 Kč / 1 dítě / 24 hodin
Nehradí rodiny s uzavřenou dohodou se SPR

Cena ubytování s plnou penzí