www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Vztahy napříč rodinami

Variabilní symbol: 19086

Typ akce: Vícedenní seminář 24

Počet hodin vzdělávání: 24

Termín:
01.11.2019 - 03.11.2019

Místo:
Bystřice pod Hostýnem

Lektor: PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Získal titul magistra v oboru hydrogeologie a inženýrské geologie a v oboru psychologie také doktorát ze sociální psychologie na Karlově univerzitě v Praze. V průběhu své profesní kariéry vyučoval policejní psychologii studenty v osmnáctiměsíčním pomaturitním studiu na střední policejní škole, vyučoval etiku na 3. lékařské fakultě UK, posuzoval zájemce o osvojení dětí pro Městské centrum sociálních služeb Praha, zkoumal psychologické dopady neplodnosti, věnoval se psychologickému poradenství zaměřenému zejména na rodinné vztahy, zabýval se církevně-pastorální psychologií. V roce 2006 pracoval jako konzultant pro veřejného ochránce práv a vyučoval psychologii na Filozofické fakultě UK. V médiích se vyjadřuje například k tématům korupce, policejních zásahů nebo partnerských vztahů. Napsal nejméně dvě knihy a řadu příruček, příspěvků a dalších materiálů. Od roku 2003 je ženatý, má 2 dcery a syna.

Zěměření
Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Téma vzdělávání
- odměny a tresty ve výchově
- závislosti na médiích (internet, facebook, počítačové hry)
- hospodaření s penězi
- trávení volného času s dětmi (kroužky, čas trávený s rodiči)
- rodinné rituály

Vzdělávací program je veden formou přednášek. Účastníci se mohou účastnit i pouze pasivně. Aktivní zapojení formou dotazů je vítáno.
V době vzdělávání je zajištěn program pro děti.

Kdy a kde
Vícedenní seminář se uskuteční v rekreačním středisku Sola Gratia.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.
www.sola.cz/

Program pro děti
Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování
- ubytování ve 2 - 8 lůžkových pokojích
- rekreační středisko se nachází pod významným moravským poutním místem Svatý Hostýn
- tvoří ho několik budov a rozsáhlý lesopark s velkým množstvím vzácných stromů

Strava
Zajištěna je plná penze v jídelně rekreačního střediska počínaje pátečním obědem a konče obědem v neděli. Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena vzdělávání
4.320 Kč / 24 hodin vzdělávání
Nehradí rodiny s uzavřenou dohodou se SPR

Cena dětského programu
1. 920 Kč / 1 dítě / 24 hodin
Nehradí rodiny s uzavřenou dohodou se SPR

Cena ubytování s plnou penzí