www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Komunikace rodina a škola, dítě v kolektivu

Variabilní symbol: 19088

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 4

Termín:
05.04.2019

Místo:
Centrum Elijana, Riegrova 3, České Budějovice

Lektor: Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, PhD.
Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Dále pracuje jako školní speciální pedagog na základní škole. Profesně se věnuje sociálně patologickým jevům a jejich prevenci, a to především ve školním prostředí. Vede kurzy pro výchovné poradce, školní speciální pedagogy a školní psychology. Je spoluautorem knihy Psychologie školní šikany. Je členem Institutu Virginie Satirové (rodinná a systemická terapie), společnosti SOFT - rodinná terapie a České pedagogické společnosti ČPDS www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/11.html

Čas
8.30 – 12.30

Na co se na semináři zaměříme
V semináři se budeme věnovat postojům, které mohou významně ovlivnit komunikaci
mezi rodičem a pedagogem. Účastníci semináře budou seznámeni s postupy, které je možné
při komunikaci se školou využít. Budou také představeny náměty, jak se připravit na schůzku
s pedagogem. Největší část semináře bude věnována diskuzi, výměně zkušeností a návrhům
řešení situací, které účastníci zažívají v kontaktu se školami.

Cena
Pěstouni s dohodou se SPR - bezplatně.
Cena pro pěstouny s dohodou u jiné organizaci: 720,-Kč

Další informace a objednávky jiných organizací
Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931