www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Umíme předejít šikaně dítěte?

Variabilní symbol: 19089

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 4

Termín:
12.04.2019

Místo:
Centrum Elijana, Riegrova 3, České Budějovice

Lektor: Ing. Monika Pýchová
Ing. Monika Pýchová - metodik prevence v Psychologicko - pedagogické poradně v Českých Budějovicích. www.pppcb.cz/ceske-budejovice

Čas
8.30 – 12.30

Na co se na semináři zaměříme
Seminář je zaměřený na prevenci u dětí – odolnost vůči rizikovému chování spolužáků. Jak je možné postupovat při prvních znacích šikany. Jak vyhodnotit závažnost situace: co je konflikt, škádlení, šikana. Možné postupy řešení jednotlivých situací, praktické příklady, jak komunikovat, na koho se obrátit na ZŠ, jak postupovat při podezření na šikanu jako zákonný zástupce.

Cena
Pěstouni s dohodou se SPR - bezplatně.
Cena pro pěstouny s dohodou u jiné organizaci: 720,-Kč

Další informace a objednávky jiných organizací
Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931