www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Psychohygiena pěstouna

Variabilní symbol: 19090

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 4

Termín:
18.04.2019

Místo:
Centrum Elijana, Riegrova 3, České Budějovice

Lektor: Doc. Markéta Elich
Doc. Markéta Elich vystudovala obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě JU a Arteterapii na Pedagogické fakultě JU, vyučuje na Pedagogické fakultě Ju a Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Je členkou České arteterapeutické asociace, Mezinárodní vědecké rady Hnutí R - České Budějovice, konzultační skupiny při Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Spolupracuje s programem Varianty organizace Člověk v tísni. V současné době je na rodičovské dovolené. www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-etiky-psychologie-a-charitativni-prace/li

Čas
8.30 – 12.30

Na co se na semináři zaměříme
Seminář je orientován na metody ke znovuzískání duševní hygieny pěstouna, nalezení volného času pouze „pro sebe.“ Součástí semináře jsou praktická cvičení, tvoření, beseda.

Cena
Pěstouni s dohodou se SPR - bezplatně.
Cena pro pěstouny s dohodou u jiné organizace: 720,-Kč

Další informace a objednávky jiných organizací
Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931