www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Problematika sdíleného rodičovství a identity dítěte

Variabilní symbol: 19091

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 4

Termín:
06.05.2019

Místo:
Centrum Elijana, Riegrova 3, České Budějovice

Lektor: doc. Hana Konečná
Doc. Hana Konečná vyučuje na Zdravotně sociální fakultě JU. Zabývá se psychosociálními a etickými aspekty řešení nenaplňujícího se rodičovství (reprodukční medicína, náhradní rodinná péče). Je členkou Etické komise Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS, Komise pro reprodukční medicínu MZ ČR a Odborné rady Centra podpory, o.p.s. Angažuje se v neziskových organizacích zaměřených na zdravotnictví. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Adam Česká republika - www.adamcr.cz www.zsf.jcu.cz/Members/hkonecna/phdr-ing-hana-konecna-ph-d

Čas
8:30 - 12:30

Na co se na semináři zaměříme
Situace, kdy dítě žilo v jiné rodině než té, do které se narodilo. Vždy totiž byli sirotci, děti úmyslně opuštěné či odebrané, případně děti narozené mimo manželství. Tyto děti to měly v životě složitější nejen kvůli nepříznivému startu do života, ale i kvůli tomu, že měly jejich cesta k hledání odpovědi na otázku „Kdo jsem?“ byla složitější.
S rozvojem moderních reprodukčních technologií, obvykle označovaných termínem „asistovaná reprodukce“ nebo laicky „umělé oplodnění“, se důvody, proč děti nežijí v rodině, do níž se narodily, či proč jejich vztah s jejich právními rodiči není založen na genetické vazbě, ještě rozšířily. Metody asistované reprodukce totiž využívají darované spermie, darovaná vajíčka, darované dělohy, či náhradní mateřství.
Seminář nabídne vhled do problematiky a otevře diskusi na téma co je rodina, jak zacházet se složitou situací a jak pomoci dítěti orientovat se v ní.

Cena
Pěstouni s dohodou se SPR - bezplatně.
Cena pro pěstouny s dohodou u jiné organizaci: 720,-Kč

Další informace a objednávky jiných organizací
Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931