www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Rizikové a závislostní chování u dětí

Variabilní symbol: 19092

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 4

Termín:
17.05.2019

Místo:
Centrum Elijana, Riegrova 3, České Budějovice

Lektor: Mgr. Pavel Vácha
Mgr. Pavel Vácha je ředitelem Pedagogicko - psychologické poradny v Českých Budějovicích. Vyučuje na Zdravotně sociální fakultě JU. Zabývá se problematikou drog, primární prevencí, nedrogovými závislostmi. www.pppcb.cz/reditelstvi

Na co se na semináři zaměříme
Seminář je věnován závislostnímu chování u dětí. Budeme se zabývat vývojem závislosti, závislostním chováním, legislativou, systémem péče, typem drog (mýty a fakta). Druhá část semináře nabídne vhled do problematiky šikany, postavení dítěte ve škole - agresor/ oběť, typy šikany, možnosti řešení v systému škol, představí pojem Individuální výchovný program.

Čas
8:30 - 12:30

Cena
Pěstouni s dohodou se SPR - bezplatně.
Cena pro pěstouny s dohodou u jiné organizaci: 720,-Kč

Další informace a objednávky jiných organizací
Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931