www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Raná deprivace, výchova specifického dítěte v NRP

Variabilní symbol: 19093

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 6

Termín:
01.07.2019

Místo:
Centrum Elijana, Riegrova 3, České Budějovice

Lektor: Mgr. Hana Brodníčková
Hana Brodníčková, nar. 8.6.1969 v Příbrami. Po ukončení studia Farmaceutické fakulty UK pracovala rok a půl jako au-pair v Londýně. Později pracovala devět let pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako juniorní diplomat, z toho působila pět let v Bruselu, v české delegaci v NATO. Po návratu do ČR si dostudovala speciální pedagogiku a paralelně se zahájením práce v pedagogických zařízeních se stala dlouhodobou pěstounkou. Jako pěstounka působí již 13 let, v péči měla či ještě má čtyři dívky, dvě již zletilé, jednu téměř zletilou a nejmladší „náctiletou“. Nejmladší přijatá dcera má diagnozu Aspergerova syndromu. Již několik let spolupracuje s pěstounskými organizacemi (mj.DPD, Routa, SPR) jako lektorka. Pod pseudonymem L. Janáková vydala knihy: Dary se přece nevracejí, Sama bych se v nebi bála.

Čas
9:00 - 15:00

Na co se na semináři zaměříme
Seminář zkušené pěstounky (4 dívky) se bude zabývat příčinami rané deprivace, možnostmi práce s deprivovanými dětmi, výchovnými obtížemi dítěte v NRP. Součástí semináře budou sebezkušenostní zážitky, dramatizace, diskuze, příklady z praxe, apod.

Cena
Pěstouni s dohodou se SPR - bezplatně.
Cena pro pěstouny s dohodou u jiné organizaci: 1080,-Kč

Další informace a objednávky jiných organizací
Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931