www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Výchova a komunikace v rodině

Variabilní symbol: 19094

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 4

Termín:
29.05.2019

Místo:
Centrum Elijana, Riegrova 3, České Budějovice

Lektor: Mgr. et Mgr. Alena Pikhartová, Ph.D.
Alena Pikhartová vystudovala psychologii na FF UK a speciální pedagogiku s psychologií na PEDF UK, kde následně získala doktorát. Od mládí se věnovala dětem a dospívajícími ve skautu, lidem s mentálním postižením v ČR i v zahraničí a seniorům. Vyučovala psychologii na ZSF JČU a TF JČU, praktické zkušenosti při tom nabírala v soukromé praxi. V současné době je frekventantkou psychodynamického výcviku, naplno se věnuje péči o své tři syny a externě spolupracuje s Diecézním centrem pro rodinu v ČB.

Čas
9.00 - 13.00

Na co se na semináři zaměříme
Proč dítě zlobí? Co s dětským vztekem a vzdorem? Jak porozumět potřebám dítěte a nezapomenout při tom na potřeby své? V semináři se naučíme podporovat a rozvíjet vztah s dítěte, seznámíme se s technikami ovlivňování nevhodného chování dětí a osvojíme si způsoby povzbuzování dětí tak, abychom v nich budovali odvahu, samostatnost a sebedůvěru.
Seminář je koncipován částečně jako vzdělávací a částečně jako prožitkový. Součástí semináře je i nácvik teoreticky osvojených technik.

Cena
Pěstouni s dohodou se SPR - bezplatně.
Cena pro pěstouny s dohodou u jiné organizaci: 720,-Kč

Další informace a objednávky jiných organizací
Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931