www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Beseda s notářkou na téma "dědické vztahy v PP"

Variabilní symbol: 19097

Typ akce: Kulatý stůl

Počet hodin vzdělávání: 2

Termín:
05.06.2019

Místo:
Poradna NRP Plzeň

Lektor: Mgr. Lucie Kernerová
Mgr. Lucie Kernerová poskytuje notářské služby - převody nemovitostí, služby notářské úschovy, poradenství a úkony v oblasti obchodního práva (právo obchodních společností), sepis závětí, vydědění a pořízení pro případ smrti, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy a další. mgr-lucie-kernerova.katalog-pravniku.cz/