www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Právní otázky pěstounské péče

Variabilní symbol: 19111

Typ akce: Kulatý stůl

Počet hodin vzdělávání: 2

Termín:
06.11.2019

Místo:
Poradna NRP Plzeň

Lektor: Mgr. Petra Králová
Mgr. Petra Králová, advokátka, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, magisterského studia, obor právo a právní věda (doba studia 1996 – 2001, zakončené státní magisterskou zkoušku). Od roku 2000 do současnosti Mgr. Petra Králová získává praktické profesní zkušenosti v oblasti práva, podnikání a obchodu. V období let 2000 až 2005 Mgr. Petra Králová byla nejprve zaměstnancem Magistrátu města Plzně, pozemkového úřadu, a později právníkem úřadu (Okresního úřadu Plzeň-jih, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) zejména se zkušenostmi v oblastech kontrolní činnosti, tvorby právních norem (vnitřních předpisů organizace, právních předpisů obcí), organizace voleb, vyřizování stížností, zpracování a kontrola smluv a dalších dokumentů v především v hospodářské správě, personalistice a informatice, zpracování právních rozborů a výkladů, zadávání veřejných zakázek. Od června 2005 do srpna 2010 Mgr. Petra Králová působila jako právník neziskové organizace (se zaměřením činnosti na zpracování smluv, žalob, podání, vyřizování korespondence, zpracování právních rozborů a výkladů, jednání se zainteresovanými stranami), i jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti pojišťovnictví a realit. Od září 2010 do července 2014 Mgr. Petra Králová vykonávala praxi jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Jan Klail, se sídlem v Plzni, se zaměřením na generální právní praxi, a zčásti byla zaměstnancem neziskové organizace. Od roku 2014 do současnosti se Mgr. Petra Králová věnuje generální advokátní praxi. advokat-kralova.cz/

Kdy a kde:
Dne 6. 11. 2019 od 10:00 do 12:00 hod.
Poradna NRP Plzeň, Houškova 25.

Cena:
Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 360,- Kč za účastníka.

Informace o programu:
Na Kulatém stole bude velký prostor věnován hlavně vašim dotazům.

Navíc se dozvíte, na co vše máte jako pěstoun nárok a co vše je ve vašich kompetencích z pohledu práva.

Další informace a objednávky jiných organizací:
Bc. Barbora Procházková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25, 326 00 Plzeň
Email: prochazkova@pestouni.cz
Tel.: 730 190 299
Dat. schránka: auuu8y3