www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Psychohygiena pěstouna

Variabilní symbol: 19117

Typ akce: Vícedenní seminář 24

Počet hodin vzdělávání: 24

Termín:
11.10.2019 - 13.10.2019

Místo:
Frymburk Kovářov

Lektor: Doc. Markéta Elich
Doc. Markéta Elich vystudovala obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě JU a Arteterapii na Pedagogické fakultě JU, vyučuje na Pedagogické fakultě Ju a Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Je členkou České arteterapeutické asociace, Mezinárodní vědecké rady Hnutí R - České Budějovice, konzultační skupiny při Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Spolupracuje s programem Varianty organizace Člověk v tísni. V současné době je na rodičovské dovolené. www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-etiky-psychologie-a-charitativni-prace/li