www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Psychohygiena pěstouna

Variabilní symbol: 19118

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 6

Termín:
21.11.2019

Místo:
Elijana, Riegrova 1816/3A

Lektor: Doc. Markéta Elich
Doc. Markéta Elich vystudovala obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě JU a Arteterapii na Pedagogické fakultě JU, vyučuje na Pedagogické fakultě Ju a Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Je členkou České arteterapeutické asociace, Mezinárodní vědecké rady Hnutí R - České Budějovice, konzultační skupiny při Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Spolupracuje s programem Varianty organizace Člověk v tísni. V současné době je na rodičovské dovolené. www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-etiky-psychologie-a-charitativni-prace/li

Čas
8:30 - 14:30