www.pestouni.czInformační systém Sdružení pěstounských rodin
Sociální zabezpečení - důchodový systém u pěstounů, invalidní důchod a jeho specifika

Variabilní symbol: 20016

Typ akce: Seminář

Počet hodin vzdělávání: 6

Termín:
17.10.2020

Místo:
Anenská 10

Lektor: Bc. Taťána Sojková
Bc. Taťána Sojková pracuje nepřetržitě od roku 1989 v oblasti sociálního zabezpečení. V současné době zabezpečuje působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Zabývá se odbornou poradenskou činností z oblasti dávek pojistného a nepojistného systému. Lektorské činnosti se věnuje 17 let, zaměřuje se v ní zejména na oblast důchodového pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění.

Kdy a kde
17.10.2020 (sobota) od 9 do 16 hodin
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10, Brno
Vzdělávací místnost SPR ve 2. patře

Cena
pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1320 Kč

Storno podmínky
Ze semináře je nutné se odhlásit nejpozději 3 dny před konáním akce.