Náhradka: Pěstounství a péče o děti se specifickými potřebami

Variabilní symbol: 23002

Typ akce: Seminář


Termín:

31.12.2023

Místo:

podcast k poslechu

Program

Mnoho (nejen pěstounských) rodin se neobejde bez podpory. Pečují totiž o děti se specifickými potřebami. Ať už jde o potřeby vzdělávací, výchovné, o fyzické, mentální či kombinované hendikepy. A v pěstounských rodinách si musí navíc většinou poradit také s hendikepy a zraněními, které nejsou na první pohled vidět.

Uslyšíte zde příběh pěstounské rodiny Pavlů. Také zamýšlení nad systémem odborné pomoci Petry Krajtlové, klíčové pracovnice Sdružení pěstounských rodin v Brně, a vyprávění Bc. Marie Doležalové, vedoucí pracoviště Březejc centra Kociánka, o historii pracoviště a možnostech podpory rodin s dětmi se speciálními potřebami. O roli Střediska výchovné péče v systému pomoci promluví Mgr. Šárka Oplatková, psycholožka SVP Help me. Se svým komentářem se připojí i Mgr. Hana Burgetová, psycholožka pedagogicko-psychologické poradny v Brně.

Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar
V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina a Nadace ČEZ. Děkujeme!
Podcast můžete sledovat také na Spotify, Google Podcasts a na našem YouTube kanále.


podcasty.pestouni.cz/

Další informace:

Julija Prejsová
koordinátorka PR aktivit, projektová fundraiserka
+420 778 725 471
prejsova@pestouni.cz
Nelze se přihlásit.Zpět