Náhradka: Péče o ohrožené děti

Variabilní symbol: 22151

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 1


Termín:

31.12.2023

Místo:

podcast k poslechu

Lektor: Bez lektora

Nelze se přihlásit.Zpět