Digitální a online rizika u dětí a mládeže

Variabilní symbol: 23035

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

02.12.2023

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Bc. Filip Kadlec

Koordinátor a lektor programů selektivní prevence (intervenční vstupy do školních tříd, ve kterých se vyskytují vztahové problémy či šikana) na školách pro Proxima Sociale o.p.s., lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na práci se třídou jako dynamickou skupinou a podporou bezpečného třídního klima. Zároveň individuální a skupinový terapeut pro děti a dospívající v organizaci Anima-terapie se zaměřením na závislosti a přidružené diagnózy, též poradenská práce s rodiči a reflektující terapeutická pozice při procesu rodinné terapie. V minulosti individuální a skupinový terapeut v Centru Locika se zaměřením na rodiny a děti ohrožené domácím násilím. Studijně zakotven na PedFUK, obor psychologie a speciální pedagogika, následně terapeutické výcviky v psychodynamickém, systemickém, narativním, adleriánském a mediačním přístupu.

Kdy a kde:

V sobotu 2. 12. 2023, 9:00 - 16:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

Jelikož abstinence od digitálních a online technologií není vzhledem ke stavu společnosti reálná, nezbývá, než děti a dospívající (a též sebe) kvalitně vybavit na existenci v takovém světě. Blíže se seznámíme s fenomény digitálních závislostí a jejich předcházení, videoherních rizicích a mikrotransakcích, které jsou s nimi často spojeny. Probrány budou též fenomény jako sexting, kybergrooming a podobné.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací 1800,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23035
Cena: 1800,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 2.12.2023, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
Přihláška - náhradníkZpět