Všestranný rozvoj schopností dětí svěřených do pěstounské péče

Variabilní symbol: 23047

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 16


Termín:

14.10.2023 - 15.10.2023

Místo:

Vzdělávací místnost, Anenská 10, Brno

Lektor: Mgr. Petr Vaněk

Motto: "Když chceš postavit loď, nemusíš nahánět chlapce, aby připravili dřevo a nemusíš jim rozdělovat práci. Stačí, když v nich probudíš touhu po nekonečném moři"/ A.de Saint Exupery. Vystudoval psychologii, absolvoval další vzdělání v gestalt psychoterapii, zážitkové pedagogice a koučinku. Věnuje se oblasti osobnostního rozvoje. Při své práci psychoterapeuta a kouče se setkává jak s dospělými, tak s dětmi. Baví ho hledat cesty, jak podporovat přirozené učení dětí ve školách a při jejich rozvoji v rodinném prostředí. Pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, nyní působí na více školách jako školní psycholog. Semináře pro pěstouny vede již řadu let.

Kdy a kde

Anenská 10, Brno, vzdělávací místnost SPR, 2. patro budovy, začátek od 9:00 hod. do 17 hod.

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Program

Všestranný rozvoj schopností je snahou výchovy jedince. K tomu nám pomáhá tvořivost, která je velmi důležitou kompetencí v životě. V dnešním rychleji se měnícím světě je schopnost umět tvořivě reagovat na změnu velmi důležitá. Jak z pozice rodiče rozvíjet tvořivost dítěte vzhledem k jeho věku? Co pomáhá k rozvoji tvořivosti u dítěte? Jak nám pomáhá naše vlastní tvořivost při výchově? Co naopak tvořivost v dítěti ubíjí?

Seminář nabízí pěstounům: vzájemné sdílení zkušeností z výchovy dětí, šanci zastavit se, uvědomit si, co se mi jako pěstounovi daří a co potřebuji změnit, příležitost pro načerpání nových sil a inspirací pro práci pěstouna, možnost konzultovat aktuální radosti a starosti při výchově dětí.

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 4800Kč

Storno podmínky:

Ze semináře je nutné se odhlásit nejpozději 5 dní před konáním akce.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět