Terapeutické rodičovství

Variabilní symbol: 23084

Typ akce: Vstupenky


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

15.05.2023 - 27.11.2023

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Mgr. Lucie Baliharová, Mgr. Lucie Salačová

Mgr. Lucie Baliharová

Mgr. Lucie Baliharová vystudovala Sociální politiku a sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni, pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách a následně jako vedoucí podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 dosud je klíčovou pracovnicí doprovázející pěstounské rodiny pod Sdružením pěstounských rodin z.s. v Plzni. Prošla kurzy respektující komunikace a dále se v této oblasti vzdělává. V roce 2018 se vyškolila jako lektorka kurzu „Silní rodiče-Silné děti“ a získala certifikát pro jeho vedení. Pro zvýšení odbornosti při doprovázení pěstounských rodin je od roku 2022 navíc certifikovanou lektorkou kurzů na téma Vývojového traumatu a Terapeutického rodičovství, neboť absolvovala výcvik lektorů pro tuto tematiku pod organizací ATTA.

Mgr. Lucie Salačová

vzděláním sociální pracovnice, v organizaci Rozum a Cit, z.s. pracovala jako metodik, odborný garant, ale také jako lektor, facilitátor, pracovník týmu asistovaného kontaktu dětí, které vyrůstají v NRP a setkávají se s členy svojí biologické rodiny. Je také lektorkou příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE. V organizaci Cestou necestou vede se svou kolegyní podpůrnou skupinu náhradních rodičů a v organizaci Barevný svět dětí spolu se svými kolegy vzdělávací komunitu náhradních rodičů. Druhým oborem je krizová intervence, má dlouholetou pracovní zkušenost na různých linkách důvěry, v Remediu Praha lektoruje v oblasti krizové intervence. Mezi témata, která na různých místech lektoruje, patří například Jak lépe porozumět dítěti v NRP, attachment (základní vztahová vazba), facilitační dovednosti, sociálně právní kontext krizové intervence, dítě a krize, kontakt s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině.

Kdy a kde:

Každé pondělí v termínech 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 4.9., 18.9., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11, v čase 16:30 - 19:30, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Anotace:

Kurz vychází z nejnovějších poznatků neurobiologie a je postaven na základech terapie DDP (Dyadické vývojové terapie), která je určena pro rodiny s dětmi s nejistou attachmentovou vazbou a následky vývojového traumatu. Cílem kurzu je hlubší porozumění chování přijatých dětí a získání účinných nástrojů pro uzdravení a zdravý vývoj dětí.
Kurz proběhne v 10 setkáních po 3 hodinách (celkem 30 hodin) v menší skupině maximálně 12 účastníků – rodičů. Skupina bude uzavřená.
Kurz je vhodný pro rodiče, kteří mají velký zájem na zlepšení svých rodičovských kvalit, a kteří jsou připraveni aktivně v kurzu pracovat, tedy se též plně účastnit.
Celkově je kurz dvouletý, přičemž v letošním roce bude zahrnovat 30 hodin vzdělávání a v roce příštím 24 hodin vzdělání.
Akceptována je absence v rozsahu 20%, tedy 6 hodin za celý kurz.

Cíl kurzu:

• Zvýšit výchovné kompetence rodičů a rozšířit je o další dovednosti.
• Nabídnout účastníkům náhled na vztah s dítětem tak, aby mohli lépe porozumět dítěti a tomu, proč se v dané situaci chová tak, jak se chová.
• Nabídnout účastníkům možnost v bezpečném prostoru skupiny prozkoumat vlastní limity a uvést do souvislosti ve vztahu k dítěti (nejen dítě za všechno může, ale i já, jako rodič, mám nějakou paletu reakcí, které ne vždy fungují).
• Poskytnout účastníkům praktické nástroje, které mohou použít v náročných situacích s dítětem.
• Poskytnout účastníkům prostor pro sdílení a vznik nových přátelství. Z absolventů často vzniká i podpůrná skupina – bývají pak propojeni přes sociální sítě nebo si určí místo pro osobní setkávání, kde mohou sdílet dál své zážitky a situace ze života s dětmi a získat vzájemnou podporu.

Cena:

Finanční spoluúčast účastníků kurzu je stanovena na 600,- Kč.

Podklady k platbě:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23084
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, Terapeutické rodičovství, Praha

Další informace:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644

Děkujeme partnerům

Kurz realizujeme za podpory hl.m. Praha, program v oblasti rodinné politiky a Humanitárního fondu Středočeského kraje, program podpory sociálních aktivit.
Přihláška - náhradníkZpět