Webinář: Jak se doma učit s nepozorným dítětem?

Variabilní symbol: 23142

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

22.11.2023

Místo:

online Meet

Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová

Paní Silvie Houšťavová - školní psycholog, lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s 25-ti letou praxí v pedagogicko-psychologickém poradenství. Momentálně působí jako školní psycholog na gymnáziu. Mimo jiné zajišťuje prevenci školní neúspěšnosti a edukační poradenství, kariérové poradenství v souvislosti s volbou studijního oboru na VŠ, práci s třídními kolektivy, screening rizikového chování, krizovou intervenci a neodkladnou psychologickou pomoc žákům v náročné životní situaci, osobní konzultace rodičům v případě pomoci rozvoje talentu, neprospěchu, osobním, vztahovým nebo výchovným problémem apod.

Kdy a kde

online prostředí MEET, v čase 16:00 hod. - 18:00 hod.

Téma

Máte chuť se nechat inspirovat níže uvedenými tématy a obohatit svou domácí praxi v přípravě na školní práci se svým dítětem?
Součástí webináře jsou praktické náměty, tipy, rady a sdílení dobrých příkladů z praxe:

Jak ovlivnit emocionalitu dítěte při učení a podpořit jeho motivaci k učení.
Vlivy na aktuální míru pozornosti dítěte.
Jak na pravidelnou domácí přípravu.
Co stimuluje dětskou pozornost.

Informace pro účastníky

Nejpozději 3 dny před konáním webináře bude přihlášeným pěstounům zaslán na email odkaz na přihlášení (prosíme o kontrolu složky "spam".)
K propojení budete potřebovat počítač s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Nemusíte nic instalovat k propojení stačí klepnout na odkaz v mailu.

Webinář bude probíhat v prostředí Meet. Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena

Rodiny s uzavřenou dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 600,- Kč za účastníka.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Podklady k platbě pro samoplátce:
Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23142
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 22.11.2023,Kroměříž

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit před jeho konáním.

Kontakt

Případě potřeby se obraťte na organizátora vzdělávání:

Mgr. Romana Zapletalová
727 903 528
zapletalova@pestouni.cz
PřihláškaZpět