Specifické potřeby dětí v pěstounské péči

Variabilní symbol: 23144

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

30.11.2023

Místo:

U Černé věže 4 (vchod z Hroznové ulice)

Lektor: Mgr. Markéta Masopustová

Mgr. Markéta Masopustová je sociální pracovnice a terapeutka. Absolvovala pětiletý výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii, organizovaný Institutem aplikované psychoanalýzy v rámci psychoterapeutické společnosti, dále výcvik Krizové intervence, Zvládání vzteku a agrese ve vztazích, Sandplay – herní pískoviště, Systemickou práci s rodinou, Adlerovský přístup při výchově dětí, Psychospirituální krizi, kurz Mediace a Facilitace. Pracuje v Krizovém centru pro děti a rodinu jako krizový intervent, terapeut, mediátor a sociální pracovník. Poskytuje individuální, párové a rodinné konzultace a současně vede podpůrně terapeutické skupiny. Je lektorkou odborných kurzů. www.ditevkrizi.cz/o-nas/nas-tym/

Místo a čas

od 9 hod, U Černé věže 4 (vchod z Hroznové ulice)

Program

V tomto semináři nás paní lektorka seznámí s výchovou dítěte v jednotlivých fázích vývoje. Poradí, jak řešit konflikty s dětmi, jak předcházet krizím a konfliktům v rodině a jak reagovat na specifické potřeby dítěte. V rámci semináře bude prostor pro dotazy a sdílení zkušeností a názorů.

Cena a podklady k platbě

pro rodiny s dohodou se SPR - zdarma
pro rodiny, které mají uzavřenou dohodu s jinou organizací - 1800 Kč
Podklady k platbě:
Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23144
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 23.11.23, Č.B.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Tereza Poštová
Na Sadech 29, České Budějovice
tel.:770194931
email: postova@pestouni.cz
PřihláškaZpět