Setkání "U jednoho stolu"

Variabilní symbol: 23145

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

25.11.2023

Místo:

Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem

Lektor: Mgr. Lucie Baliharová, Mgr. Helena Strejčková

Mgr. Lucie Baliharová

Mgr. Lucie Baliharová vystudovala Sociální politiku a sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni, pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách a následně jako vedoucí podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 dosud je klíčovou pracovnicí doprovázející pěstounské rodiny pod Sdružením pěstounských rodin z.s. v Plzni. Prošla kurzy respektující komunikace a dále se v této oblasti vzdělává. V roce 2018 se vyškolila jako lektorka kurzu „Silní rodiče-Silné děti“ a získala certifikát pro jeho vedení. Pro zvýšení odbornosti při doprovázení pěstounských rodin je od roku 2022 navíc certifikovanou lektorkou kurzů na téma Vývojového traumatu a Terapeutického rodičovství, neboť absolvovala výcvik lektorů pro tuto tematiku pod organizací ATTA.

Mgr. Helena Strejčková

Mgr. Helena Strejčková vystudovala učitelství psychologie pro střední školy na Západočeské univerzitě a dále magisterský obor psychologie na Univerzitě Karlově. Několik let učila na základní škole a poté začala poskytovat terapie a nastoupila jako psycholog do Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni. Zároveň je školní psycholožkou na plzeňské ZŠ.

Kdy a kde:

Dne 25. 11. 2023 od 10:00 do 13:00 hod.
Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem
www.totemplzen.cz/

Cena:

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 900,- Kč za účastníka.

Informace o programu:

Již tradičně se setkáme v předvánočním čase, abychom spolu sdíleli a tentokrát bychom Vás rády provedly i naladěním se na společný čas se svými blízkými.
Pro děti bude připraveno vyrábění a samozřejmostí je zajištěné občerstvení. Pokud se s námi budete chtít podělit o něco sladkého z Vaší výroby, budeme rády. :)
Přislíbeno je i klavírní vystoupení. <3

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Lucie Baliharová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25, 326 00 Plzeň
Email: baliharova@pestouni.cz
Tel.: 778 706 282
Dat. schránka: auuu8y3
Přihláška - náhradníkZpět