Terapeutické rodičovství

Variabilní symbol: 24004

Typ akce: Vícedenní seminář


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

17.05.2024 - 19.05.2024

Místo:

Parkhotel Mozolov

Lektor: Mgr. Lucie Baliharová

Mgr. Lucie Baliharová vystudovala Sociální politiku a sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni, pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách a následně jako vedoucí podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 dosud je klíčovou pracovnicí doprovázející pěstounské rodiny pod Sdružením pěstounských rodin z.s. v Plzni. Prošla kurzy respektující komunikace a dále se v této oblasti vzdělává. V roce 2018 se vyškolila jako lektorka kurzu „Silní rodiče-Silné děti“ a získala certifikát pro jeho vedení. Pro zvýšení odbornosti při doprovázení pěstounských rodin je od roku 2022 navíc certifikovanou lektorkou kurzů na téma Vývojového traumatu a Terapeutického rodičovství, neboť absolvovala výcvik lektorů pro tuto tematiku pod organizací ATTA.

Místo a čas

17. - 19. 5. 2024
Parkhotel Mozolov s.r.o.
Nadějkov-Mozolov 7
399 01 Milevsko
Začínáme v pátek v 15.00 a končíme v neděli po obědě.
Ubytování v třílůžkových pokojích s možností přistýlky.
Je možné využít hotelový bazén za poplatek 120Kč/osoba/hodina a saunu 180Kč/osoba/hodina
www.parkhotelmozolov.cz/

Program

Terapeutické rodičovství vychází z teorie attachmentu a vývojového traumatu, které se odlišuje od posttraumatické stresové poruchy a jiných traumat. Vývojové trauma vzniká právě v dětství ztrátou primární pečující osoby. Je dobré vědět, že děti v náhradní rodinné péči mají v zásadě vždy poruchu citové vazby a trpí vývojovým traumatem. U každého mohou být různé projevy a může být jinak hluboké.

V rámci víkendu budeme mít možnost nahlédnout pod pokličku příčin chování našich dětí a hledat cesty, jak těmto dětem pomoci a zároveň se vzájemně podpořit. Protože v tom nemusíte být a nejste sami.

Program pro děti

Program pro děti bude zajištěn. Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, těžší handicap), zajišťují osoby pečující.
Program pro děti zajišťují zkušení lektoři a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety a hry v okolí.
Prosíme, aby měly děti k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv a také vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).
Děti od 3 let věku, které toho jsou schopny, by se měly programu pro děti vždy účastnit.

Cena programu pro děti

Rodiny s uzavřenou dohodou se SPR: zdarma
Cena za program pro dítě(pro pěstouny bez dohody uzavřené se SPR): 3240 Kč

Cena vzdělávání (pro pěstouny bez dohody uzavřené se SPR)

Cena vzdělávání (18 hodin): 5400 Kč

Cena ubytování a stravy (pro rodiny s uzavřenou dohodou se SPR)

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR hradí v plné výši cenu stravy za sebe a pouze příspěvek na stravu za děti. Cenu za ubytování nehradí za sebe ani za děti.
Strava dospělý: 850 Kč na celý víkend
Příspěvek na stravu za 1 dítě: 200 Kč na celý víkend
Partner pěstouna a jiná osoba blízká hradí cenu za ubytování i stravu v plné výši. Uvedené ceny jsou za celý víkend.
Ubytování: 1470 Kč
Strava dospělý: 850 Kč
Je možné využít hotelový bazén za poplatek 120Kč/osoba/hodina a saunu 180Kč/osoba/hodina
Platby je třeba uhradit nejpozději měsíc před konáním víkendu. Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů. V případě odhlášení z víkendového vzdělávání se platba za stravu nevrací, peníze jsou použity na storno poplatky hotelu.

Cena ubytování a stravy (pro rodiny bez uzavřené dohody se SPR)

Pěstouni s dohodou u jiné organizace a další osoby hradí ceny ubytování a stravy podle domluvy se svou doprovázející organizací. Uvedené ceny jsou za celý víkend.
Ubytování 1 osoba: 1470 Kč
Strava dospělý: 850 Kč
Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů.

Podklady k platbě

Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka), VS 24004
do zprávy pro příjemce uveďte "vaše příjmení, víkend 17.-19.5., Č.B."

Více informací

Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931
Nelze se přihlásit.Zpět