Sebe podpora a práce se stresem za využití vlastních zdrojů

Variabilní symbol: 24025

Typ akce: Vícedenní seminář


Počet hodin vzdělávání: 16


Termín:

16.03.2024 - 17.03.2024

Místo:

Anenská 10, Brno

Lektor: Mgr. Zdenka Odvárková

Praxe: Piafa o.s., individuální práce s dětmi i tábory, KC pro děti a mládež Spondea - krizový pracovník, školní psycholog v SPC a škole pro sluchově postižené, školní psycholog na ZŠ. Má soukromou terapeutickou praxi, kde se věnuje dospělým i dětem. Zájmy - kynologie, horolezectví, běh, joga, fotografování. www.odvarkova-psycholog.cz/

Kdy a kde

Anenská 10, Brno, vzdělávací místnost SPR, 2. patro budovy, začátek od 9:00 hod. do 17 hod.

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Program

Vytvoříme prostor pro sdílení toho, co je na pěstounství a rodičovství v jakékoli podobě krásné, ale i náročné. Mezi témata setkání zařadíme stres, jeho příčiny, projevy a možností zvládání. Věnujeme také prostor hledání a definování vlastních zdrojů a možností, kde čerpat síly, nabídneme si vzájemné zkušenosti a příklady dobré praxe. Vyzkoušíte si různé techniky vedoucí k podpoře a lepšímu pochopení vlastních kompetencí, ale také k odreagování a dočerpání energie. Součástí programu budou různé sebepoznávací a prožitkové aktivity, včetně nácviku relaxačních technik. Prosím, přijďte v pohodlném oblečení.

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 4800Kč

Storno podmínky:

Ze semináře je nutné se odhlásit nejpozději 5 dní před konáním akce.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět