Jak přežít pubertu

Variabilní symbol: 24026

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

05.04.2024 - 07.04.2024

Místo:

Hotel Termal Mušov

Lektor: Mgr. Darina Rájová

Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – sociální pedagogika, DPS učitelství pro SŠ. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – speciální pedagogika, etopedie, Kurz pracovníka v canisterapii. ADCR - expresivní přístupy při práci se skupinou. Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I a KVP II. Pracovala jako koordinátorka dobrovolnického centra, redaktorka odborného časopisu, vedoucí sociálně aktivizačních služeb, vychovatelka v diagnostickém ústavu, učitelka na střední škole, nyní pracuje ve středisku výchovné péče jako etopedka a lektorka v problematice výchovy dětí. Stála u formování moderní zooterapie v ČR a tuto metodu aktivně využívá. Dlouhodobě se zaměřuje na práci se skupinami.

Zaměření

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Program

Seminář je určen nejen pro rodiče mladých dospívajících, ale i pro rodiče mladších dětí, které mají pubertu teprve před sebou. Cílem semináře je porozumět fyziologickým i psychickým procesům, kterými naše děti procházejí. Dozvíte se, jaká jsou specifika dospívání chlapců a jaká dívek. Jak v tomto období s dětmi komunikovat, aby nás respektovaly, jak nastavovat hranice a vést k odpovědnosti, samostatnosti a vzájemnému porozumění.
Společně otevřeme témata, jak ochránit naše děti v období dospívání. Jak předcházet předčasné sexualizaci, zneužívání návykových látek, rizikovému chování v partě vrstevníků, rizikovému chování v rámci počítačových her a sociálních sítí.
Dozvíte se, kam se rodiče mohou obrátit, když potřebují pomoci.

Část programu budeme věnovat sebe péči rodičů. Protože vyrovnaný a odpočinutý rodič, má dostatek odvahy, trpělivosti a energie procházet se svým dítětem tímto náročným obdobím.
Můžete se těšit na společný program pro rodiče a děti se zooterapií.
www.hoteltermal.cz/

Kdy a kde

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.

Začátek programu: pátek, od 10:00 hod. (začíná program)
Konec programu: neděle, v odpoledních hodinách

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování

- ubytování ve 2 - 6 lůžkových pokojích
- každý pokoj je vybaven svým sociálním zařízením

Stravování

Zajištěna je plná penze (počínaje pátečním obědem a konče obědem v neděli). Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou SRP

Dospělí: 2000 Kč
Dítě: 200 Kč

Tento poplatek je třeba uhradit co nejdříve po doručení faktury. Jak zaplatit poplatek: informace o platbě budou zaslány mailem. Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka)

Cena (vzdělávání a pobyt)

Cena vzdělávání: 7200 Kč
Cena dětského programu: 4320 Kč
Cena za pobyt pro dospělého: 4100 Kč
Cena za pobyt pro dítě od 3 let do 12 let: 3500 Kč

Storno podmínky:


Pěstouni s dohodou:
Z vícedenního semináře je možné se odhlásit 7 dní před konáním akce bez účtování storno poplatku. Při odhlášení méně než 7 dní před konáním akce nebude navrácen příspěvek na stravování.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
Přihláška - náhradníkZpět